Vandaag bereikte ons het droevig bericht dat na een oneerlijke strijd tegen een ernstige ziekte is overleden 

Rinus Braam.

Rinus was ruim 51 jaar lid van onze vereniging en heeft met zijn inzet als vrijwilliger jarenlang veel voor onze vereniging betekend.

Wij wensen zijn familie en betrokkenen heel veel sterkte toe met dit verlies.

 

 

Aanvullende gegevens