Woensdag 28 november is de eerste bijeenkomst geweest, onder begeleiding van NOC*NSF procesbegeleider Evelyn van der Haar, waarbij we Apollo-breed hebben nagedacht over hoe we ons het beste op de toekomst voor kunnen bereiden. Aan deze bijeenkomst namen circa 30 personen deel vanuit diverse invalshoeken binnen en rond de vereniging (o.a. trainers, leiders, bestuursleden, ouders, klussenteam, kantine, sponsors, oud-leden, jeugdspelers). Heel mooi dat we zo’n grote en diverse opkomst hadden. Na het aftrappen van de avond door onze voorzitter Jacco en de NOC*NSF procesbegeleider Evelyn zijn we van start gegaan. Voor de pauze zijn we met subgroepen ingegaan op de basis: waar ligt de kracht van de club, wat mag er nooit veranderen. Vervolgens hebben we na de pauze de volgende vraagstellingen verkend: “Welke voordelen en mogelijkheden zijn er tot samenwerking met andere partijen”, alsmede “Welke voordelen en mogelijkheden zijn er als sv Apollo’69 zich meer als maatschappelijk betrokken partner gaat ontwikkelen”.
Als eerste zijn we aan de slag gegaan met de vraag “Waar ligt de kracht van sv Apollo’69”. Eerst in de subgroepen zelf en vervolgens gezamenlijk de belangrijkste kernwaarden bepaald. Heel veel kernwaarden werden genoemd, goed om te zien. De belangrijkste kernwaarden van de vereniging die daarbij naar voren kwamen zijn:
• Iedereen is welkom (openheid en gelijkheid vinden we belangrijk)
• Grote betrokkenheid
• Gezelligheid
Vervolgens hebben de subgroepen verder ingezoomd op de vraag “Wat mag er nooit veranderen bij sv Apollo’69”. De belangrijkste punten die naar voren kwamen zijn:
• De amateurstatus (niet betalen van spelers)
• Bier en bitterballen (gezelligheid)
• Commissies / enthousiaste vrijwilligers
• Activiteiten voor jong en oud (o.a. Apolloweekend en Rabo – Apollotoernooi)
• De locatie
Na de pauze was het de beurt aan de vraagstellingen welke meer op de toekomst gericht waren: “Welke voordelen en mogelijkheden zijn er tot samenwerking met andere partijen”, alsmede “Welke voordelen en mogelijkheden zijn er als Apollo’69 zich meer als maatschappelijk betrokken partner gaat ontwikkelen”. Uit de subgroepen kwamen wederom veel ideeën naar voren. In de constructieve discussies bleek vaak dat samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand gaan. We beperken ons hier tot de belangrijkste, gezamenlijk vanuit alle subgroepen bepaald. Van de vele ideeën voor uitbreiding maatschappelijke betrokkenheid en samenwerkingen werden onderstaande als belangrijkste genoemd:
• Gezamenlijke activiteiten met andere verenigingen en organisaties in ’s-Gravenpolder
• Ondersteunen andere verenigingen
• Jeugdtoernooi/schoolvoetbal
• Voetbal op de bonnefooi (iedereen welkom)
• Voetjebal (voor kinderen van 2 t/m 5 jaar) / Walking Football (voor 60-plussers)
• Jeugdsamenwerking Kwadendamme/Hoedekenskerke


Het was een inspirerende avond, met veel constructieve discussies! Belangrijk uit deze avond is dat we met een grote groep hebben bepaald waar voor staan als vereniging. Daarnaast hebben we de eerste stap gezet naar de volgende fase. We gaan met een viertal personen in een commissie kijken welke mogelijkheden er zijn om vanuit maatschappelijk oogpunt samen te gaan werken met andere partijen voor (nieuwe) activiteiten. We hebben hiervoor Chris Bras, verenigingsondersteuner van de gemeente Borsele, ook benaderd en hij zal hier ook in participeren. We willen dit eerst wat concreter maken voor onszelf als vereniging, en als we dan weer een stap verder zijn dan zullen we Evelyn weer benaderen voor een volgende bijeenkomst.
Heel fijn dat zovelen meedenken over de toekomst van onze vereniging. Dat waarderen we heel erg!

Aanvullende gegevens