Aan alle leden, check jullie email. De contributie nota's voor de tweede helft van het seizoen 2018-2019 zijn verzonden. Met de vriendelijke vraag deze zo snel mogelijk te voldoen. 

Aanvullende gegevens